Incasso

Wist u dat ruim de helft van alle MKB-ondernemingen aangeeft last te hebben van wanbetaling? Uit onderzoek uitgevoerd door Multiscope in opdracht van de website betalingsachterstanden.nl blijkt dat 82% hiervan uiteindelijk (deels) niet betaald wordt. Hierdoor is in die gevallen daadwerkelijk sprake van omzetderving als gevolg van wanbetalers. Met een goed debiteurenbeheer kunt u dit voorkomen.

De redenen voor wanbetaling zijn niet alleen een verslechterde vermogenspositie of teruglopende inkomsten, maar ook het feit dat ondernemers vaak laks zijn met hun debiteurenbeleid. Vaak laten bedrijven veel tijd verstrijken voordat ze overgaan tot het incasseren van een openstaand bedrag en als ze dan al overgaan tot het nemen van actie sturen ze gewoon 10 keer dezelfde herinnering.

MW Legal kan u helpen met het opzetten van een degelijk debiteurenbeleid. Denk daarbij aan het adviseren van een incassotraject tot het opstellen van goede herinneringen en sommaties. Als de wanbetaler dan, ondanks de door u verzonden herinneringen en sommaties, toch niet overgaat tot betaling kan MW Legal u bijstaan in het (buitengerechtelijk) incasseren van uw vordering.

MW Legal stuurt niet alleen incassobrieven, maar neem ook telefonisch contact op met uw debiteur. Betalingsregelingen worden op papier gezet en op de correcte naleving ervan wordt toegezien. Voor vorderingen zonder verweer verricht MW Legal haar werkzaamheden op basis van no cure, no pay.

Bij het incasseren van vorderingen met verweer hanteert MW Legal een overzichtelijk uurtarief zonder kantoor- of administratiekosten. Ook bestaat de mogelijkheid om te werken met fixed fees. Uiteraard maken we hierover vooraf samen afspraken zodat u zich ook daarover geen zorgen hoeft te maken!

No-nonsense aanpak van uw juridische vraagstukken:

praktisch, pragmatisch, oplossingsgericht, pro-actief, maar ook betrouwbaar, betrokken en relativerend.

Juridisch advies

Dagelijks wordt u geconfronteerd met juridische zaken; soms eenvoudig, soms complex. Denk aan de werknemer die zich steeds ziek meldt, maar ondertussen wel op social media meldt een dagje op stap te zijn. Uw aannemer waarmee u aanhoudend discussieert over het door hem uitgevoerde (meer)werk of de winkel die uw laptop niet meer kosteloos repareert omdat de garantie nét verstreken zou zijn. Zou u in die gevallen niet even advies in willen winnen wat te doen? Meer weten klik hier

Legal scan

Ondanks het feit dat zakelijke of particuliere klanten de afgelopen jaren steeds mondiger zijn geworden, ondertekenen velen de hen aangeboden contracten nog te vaak zonder deze (goed) te lezen. Hoe we moeten handelen bij problemen, dat zien we wel als ze zich ooit eens voordoen, zo denk men dan. Zonde van de tijd die men er dan in moet investeren, want met een legal scan vooraf voorkom je problemen achteraf.
Meer weten klik hier

Dossierbehandeling

Met het tijdig inwinnen van juridisch advies kunt u veel problemen voorkomen. Veel problemen, maar niet alle. Soms heeft u een jurist nodig die voor en namens u een brief, algemene voorwaarden of een overeenkomst opstelt. Een deskundige die samen met u onderhandelt met de wederpartij, u voorziet van een second opinion of u bijstaat in een procedure bij de rechtbank. Ook in die gevallen kunt u een beroep doen op MW Legal!
Meer weten? Klik hier!