Over Martine

MW Legal is op 1 februari 2017 door mij, mr. Martine Wentink-Schepers, gestart. Na afronding van mijn studie Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht in 2004 ben ik in dienst getreden bij een middelgroot juristenkantoor in Heerlen. Daar heb ik mij toegelegd op en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Na bijna 12,5 jaar in loondienst te hebben gewerkt, werd het de hoogste tijd voor een nieuwe uitdaging; een kans om de zaken op mijn manier aan te pakken!

Over MW Legal

MW Legal staat voor een praktische, pragmatische en deskundige aanpak van uw juridische vragen en geschillen. Omdat voorkomen beter is dan genezen, hechten wij grote waarde aan preventief juridisch advies en laagdrempeligheid: onze deur staat altijd voor u open!

Bij preventief juridisch advies kunt u denken aan het opstellen van een maatwerk (arbeids-) overeenkomst, social media protocol, personeelshandboek of algemene voorwaarden. Verder kunnen wij u begeleiden bij het opbouwen van een gedegen (ontslag-) dossier of helpen wij u bij het reageren op, bijvoorbeeld, een aansprakelijkstelling.

Ontstaan er dan toch problemen, dan lossen we die samen op en kijken we meteen ook hoe die problemen in de toekomst zoveel als mogelijk voorkomen kunnen worden!

MW Legal ondersteunt zowel ondernemers als particulieren bij onderhandelingen, correspondeert en procedeert voor en namens hen. Naast het arbeidsrecht voert MW Legal ook een algemene civiele rechtspraktijk. Verder zijn wij onze cliënten graag behulpzaam bij het incasseren van hun openstaande vorderingen, zowel buiten als in rechte. Wilt u weten of MW Legal ook u kan helpen, neem dan contact met ons op!

No-nonsense aanpak van uw juridische vraagstukken:

praktisch, pragmatisch, oplossingsgericht, pro-actief, maar ook betrouwbaar, betrokken en relativerend.

Meer info? Neem contact met ons op!