Legal scan

Ondanks het feit dat zakelijke of particuliere klanten de afgelopen jaren steeds mondiger zijn geworden, ondertekenen velen de hen aangeboden contracten vaak zonder deze (goed) te lezen. Hoe we moeten handelen bij problemen, dat zien we wel als ze zich ooit eens voordoen, zo denk men dan. Zonde van de tijd die men er dan in moet investeren, want met een legal scan vooraf voorkom je problemen achteraf.

Als dan eenmaal – vroeg of laat – een geschil ontstaat, weet men niet wat men nu precies getekend heeft en wat de gevolgen zijn. Juist dan kan men deze onduidelijkheid er niet ook nog eens bij gebruiken.

Wilt u voorkomen dat u achteraf geconfronteerd wordt met nare verrassingen? Bel dan tijdig met MW Legal en laat uw contracten, algemene voorwaarden, brieven en dergelijke vóórdat u ze tekent, hanteert of verstuurt, controleren. MW Legal scant uw documenten en overeenkomsten op juridische haken en ogen. Wat zijn de valkuilen en waar moet u op letten? Uiteraard maken we vooraf afspraken over de kosten zodat u zich ook daarover geen zorgen hoeft te maken!

No-nonsense aanpak van uw juridische vraagstukken:

praktisch, pragmatisch, oplossingsgericht, pro-actief, maar ook betrouwbaar, betrokken en relativerend.

Juridisch advies

Dagelijks wordt u geconfronteerd met juridische zaken; soms eenvoudig, soms complex. Denk aan de werknemer die zich steeds ziek meldt, maar ondertussen wel op social media meldt een dagje op stap te zijn. Uw aannemer waarmee u aanhoudend discussieert over het door hem uitgevoerde (meer)werk of de winkel die uw laptop niet meer kosteloos repareert omdat de garantie nét verstreken zou zijn. Zou u in die gevallen niet even advies in willen winnen wat te doen? Meer weten klik hier

Dossierbehandeling

Met het tijdig inwinnen van juridisch advies kunt u veel problemen voorkomen. Veel problemen, maar niet alle. Soms heeft u een jurist nodig die voor en namens u een brief, algemene voorwaarden of een overeenkomst opstelt. Een deskundige die samen met u onderhandelt met de wederpartij, u voorziet van een second opinion of u bijstaat in een procedure bij de rechtbank. Ook in die gevallen kunt u een beroep doen op MW Legal!
Meer weten? Klik hier!

Incasso

Wist u dat ruim de helft van alle MKB-ondernemingen aangeeft last te hebben van wanbetaling? Uit onderzoek uitgevoerd Door Multiscope in opdracht van de website betalingsachterstanden.nl blijkt dat 82% hiervan uiteindelijk (deels) niet betaald wordt. In al die gevallen is dus sprake van omzetderving als gevolg van wanbetalers. Met een goed debiteurenbeheer kunt u dit voorkomen. MW Legal kan u ook hierbij behulpzaam zijn. Meer weten? Klik hier!