Uit een recent onderzoek van onderzoeks- en adviesorganisatie Conclusr Group over arbodienstverlening in Nederland komt naar voren dat 69% van alle bedrijven en instellingen een externe arbodienst inschakelt, 27% zegt arbozaken intern geregeld te hebben en 4% geeft aan arbozaken op geen enkele manier geregeld te hebben.

Onderzoek
Rekening houdend met het feit dat deze laatste groep bestaat uit kleinere bedrijven en instellingen met minder dan 20 medewerkers heeft Conclusr doorgerekend dat er in Nederland bijna 21.000 bedrijven en instellingen zijn die niks hebben geregeld op dit gebied.

Conclusr veronderstelt echter dat het aantal bedrijven zonder ingeregeld arbobeleid in de praktijk zelfs vele malen hoger ligt. Dit baseert zij op haar onderzoeksresultaat dat 27% van de bedrijven en instellingen tot 20 werknemers arbozaken ‘intern’ geregeld zegt te hebben. “Conclusr verwacht dat in werkelijkheid niet 4%, maar tussen de 15% en 20% van alle bedrijven en instellingen binnen deze grootteklasse het arbobeleid niet of nauwelijks hebben gedefinieerd, laat staan praktisch hebben ingeregeld. Ter vergelijking: 22% van de bedrijven en instellingen met 20 tot 100 werknemers en 26% van de bedrijven met meer dan 100 werknemers, geven aan het arbobeleid intern te hebben geregeld terwijl mag worden aangenomen dat zij door hun omvang, meer dan de kleinste bedrijven, beter in staat zijn arbozorg intern geregeld te krijgen”. Check het onderzoek van Conclusr hier: http://conclusr.nl/nieuws/Onderzoek-Conclusr-inzet-arbodiensten

Arbowet
Zonder het wellicht zelf te beseffen, overtreden veel bedrijven hiermee de Arbowet waarin sinds 1 juli 2017 (nog) strengere eisen zijn opgenomen aangaande arbodienstverlening.

Werkgevers waren al wettelijk verplicht om zich door deskundigen (de bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en/of de arbeids- en organisatiedeskundige) te laten bijstaan bij het uitvoeren van de volgende taken:

 • Ziekteverzuimbegeleiding
 • Toetsen van en adviseren over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO
 • Aanstellingskeuringen.

Met ingang van 1 juli 2017 heeft de overheid het basiscontract geïntroduceerd. In het basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts.Dit zijn de bovengenoemde taken, die van oudsher vermeld stonden in de Arbowet, aangevuld met de volgende verplichtingen, die de kwaliteit van de dienstverlening verder zouden moeten vergroten:

 • De wijze van toegang tot bedrijfsarts (bijv. via een open spreekuur);
 • De wijze van overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR);
 • De mogelijkheid van werkplekbezoek door de bedrijfsarts;
 • De mogelijkheid van een second opinion door een tweede bedrijfsarts;
 • De inrichting van de klachtenprocedure over handelen bedrijfsarts/arbodienst;
 • De mogelijkheid van de bedrijfsarts ter zake van het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten;
 • De mogelijkheid van advisering aan de werkgever door de bedrijfsarts over preventie.

Let op dat de OR moet instemmen met de inhoud van het basiscontract.

Naleving
De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de Arbowet en is bevoegd diverse sancties op te leggen en handhavingsinstrumenten in te zetten.

Wilt u weten of u uw arbobeleid op orde heeft? Doe dan de zelfinspectie via: http://arbo-op-orde.zelfinspectie.nl/index.php/?sessie=d7430d1f505f0143af70759a54e4aa25

Heeft u nog vragen over de Arbowet en/of uw verplichtingen in dat kader? Aarzel niet en neem vandaag nog contact met me op!