In een vandaag verschenen rapport adviseert de Sociaal Economische Raad (SER) het kabinet om het ouderschapsverlof uit te breiden. Hoe zit het nu, wat zijn de plannen van het kabinet en wat adviseert de SER? Lees het hier!

Hoe zit het nu?
Een vrouw heeft recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Na deze periode kan zij – vaak onbetaald – ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 jaar na de geboorte van het kindje.

De partners komen er nu een stuk kariger vanaf: zij hebben na de geboorte van hun kindje recht op 2 dagen betaald kraamverlof; ook wel vaderschaps- of partnerverlof genoemd. Daarnaast kunnen de partners nog drie dagen onbetaald verlof opnemen in verband met de geboorte. Na deze periode kunnen ook zij – vaak onbetaald – ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 jaar na de geboorte van het kindje.

Wat zijn de plannen van het kabinet?
In het regeerakkoord is geregeld dat het betaalde partnerverlof per 1 januari 2019 van 2 dagen naar 5 dagen gaat. De kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever.

Daarnaast wil het kabinet dat partners vanaf 1 juli 2020 in het eerste halfjaar na de geboorte de mogelijkheid hebben om 5 weken aanvullend verlof op te nemen. Partners hebben in die periode recht op 70% doorbetaling van hun salaris.

Wat adviseert de SER?
Het advies van de SER gaan nog een stap verder dan de plannen van het kabinet. Zij stellen dat zowel de moeders als de partners in het eerste halfjaar na de geboorte recht moeten krijgen op 6 weken betaald ouderschapsverlof. De kosten van deze verlengde verlofregelingen dienen volgens de SER niet voor rekening van de werkgevers te komen, maar moeten worden gefinancierd uit algemene middelen oftewel uit belastinggeld. Deze regeling zou naast de bestaande ouderschapsverlofregeling komen.

Op de lange termijn zou volgens de SER zelfs bekeken moeten worden of deze nieuwe regeling kan worden uitgebreid tot 16 weken, zoal de Europese Commissie adviseert.

Vragen
Heeft u vragen over de bestaande verlofregeling? Neem dan nu contact op!