De dag die je wist dat ging komen… AVG-dag! Vanaf vandaag is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving.

Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun (persoons-)gegevens; naast het feit dat de bestaande privacy rechten zijn versterkt, zijn er ook nieuwe rechten gecreëerd.

Als voorbode bent u de afgelopen dagen net als ik waarschijnlijk ook overladen met Privacy Statements van bedrijven waarvan u wellicht helemaal niet (meer) wist dat ze over uw persoonsgegevens beschikten. Ik ben in ieder geval heel benieuwd hoe de nieuwe wetgeving in de praktijk gaat uitpakken!