Heeft u minder werk voor uw personeel als gevolg van het coronavirus, dan kunt u bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen.  U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

De betreffende vergunning geldt voor maximaal 6 weken. Is er na afloop van deze termijn nog geen verbetering, dan kunt u verlenging van de vergunning aanvragen tot maximaal 24 weken.

Direct na ontvangst van de vergunning moet u hiervan melding maken bij het UWV. U kunt in dat geval na afloop van de vergunningsperiode een tijdelijke WW-uitkering aanvragen wegens werktijdverkorting. De uren die uw werknemers als gevolg van het coronavirus niet hebben kunnen werken tijdens de vergunningsperiode worden in dat geval vergoed indien de werknemers voldoen aan de voorwaarden voor een WW-uitkering.

Het loon tijdens deze periode dient u, zoals gebruikelijk, door te betalen aan uw werknemers. Na afloop van de vergunningsperiode wordt de WW-uitkering aan u als werkgever uitbetaald. Aanvraag van de tijdelijke WW-uitkering dient te geschieden binnen één week na afloop van de vergunningsperiode.

Let op: u kunt geen werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u geen loondoorbetalingsplicht heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u dan ook geen werktijdverkorting aanvragen.

Als ZZP’er kunt u ook geen beroep doen op werktijdverkorting. Deze groep kan wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Heeft u vragen hierover? Bel ons op 06-28568542 of mail naar info@mwlegal.nl