Als de werknemer 2 jaar ziek is, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst onder voorwaarden beëindigen. De werknemer heeft in dat geval recht op een transitievergoeding. Vanaf vandaag, 1 april 2020, kunt u compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;
  • U betaalde hem een transitievergoeding.

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer u compensatie kunt aanvragen. Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020. Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Hoe vraagt u compensatie aan?

Stap 1: Controleer of u beschikt over eherkenning.

Stap 2: Voor de beoordeling van de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding heeft UWV naast het ingevulde aanvraagformulier ook bewijsstukken nodig. Die kunnen als bijlage in het werkgeversportaal geüpload en meegestuurd worden.

De volgende stukken dienen in ieder geval overgelegd te worden:

  • De arbeidsovereenkomst;
  • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst;
  • Een berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken.
  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum.

Stap 3: vraag de compensatie aan met het digitale formulier.

Heeft u meer vragen over deze compensatieregeling of over ontslag in het algemeen, bel of mail MW Legal!