Het College voor de Rechten van de Mens, de opvolger van de Commissie Gelijke Behandeling, ziet toe op de gelijkebehandelingswetgeving en oordeelt in individuele gevallen of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

In deze kwestie spreekt het College zich uit over de vraag of sprake is van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte door een medewerkster in de proeftijd te ontslaan omdat ze tijdens de sollicitatie niet had verteld over haar burn-out en ziektewetuitkering. Lees hier het oordeel: